Plantation Villa I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Diện tích :2400 m2
Vị trí: Đảo Nổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Khách hàng: V/C Mr .Lộc

#VHLArch, #KTSVõHữuLinh, #minimalist, #Concretehouse
Back to Top