Phương án thiết kế nhà chị Khánh Ngọc I Kiến trúc sư Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Khách hàng: Mis.Khánh Ngọc
Vị trí: Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Back to Top