Ha Long Bay Resort Hotel I Vo Huu Linh Architects
Mỗi thiết kế của chúng tôi là một câu chuyện dài để kể !!!
Mỗi thiết kế của chúng tôi không chỉ chỉ đơn thuần là một tòa nhà hoặc điểm đến, mà chúng tôi tạo ra một tương lai bền vững hài hòa với thiên nhiên. "Tạo Không gian, khơi nguồn sống" là triết lý mà chúng tôi đang hướng đến.
[ Each of our designs has a long story to tell!!!
Our designs is more than just a building or destination, we create a sustainable future in harmony with nature. "Creating Space, Creating Life" is the philosophy we are aiming for.]
-----------------------------------------------
Contact design consultant:
Email: vhlarch@gmail.com
Hotline: 090 592 66 04
Address: No. 194, 29/3 Street, Da Nang, Viet Nam
----------------------------------------------
More: vhlai.com
Back to Top